onsdag, juli 04, 2007

Producenten Tomas Amlöv får svar från Moderaterna

Citerar ett inlägg i filmaren Johannes Pinters forum Independent.nu.

Fick via riksdagsledamoten Eliza Roszkowska Öberg (M) svar på mina fråga, ang. vad de ansåg om DN-artikeln, i form av ett gemensamt uttalande från Moderaterna.

\"Moderaterna anser inte att enbart stora aktörer ska råda på den svenska filmpolitiska arenan av filmproducenter. Filmbranschen mår bra av är den mångfald och kreativitet som närvaron av både de små och stora filmproducenterna genererar inom svensk film. Små bolag ska inte hållas tillbaka av fördomen att små aktörer på marknaden inte kan tillföra samma kvalitet som de stora aktörerna.

\"De små bolagen ska inte heller göras bidragsberoende genom att behöva producera film enbart utefter de riktlinjer som finns för att få bidrag för produktionen (då SFI är den största bidragsgivaren till svensk film). Vi har inte som mål att SFI ska bli en centralstyrande makt som har bestämmanderätten över kvalitet och över vad publiken vill se eller inte de kommande åren.

Vi behöver mer skapande och vi anser att företagande i alla skalor, stora som små, är bra för branschen och näringslivet i stort. Moderaterna värnar om entreprenörskap och småföretagande, särskilt inom kulturområdet. Ett monopolistiskt tänkande utesluter nya visioner och nyskapande\"


Man får hoppas att detta nu även tillämpas i praktiken och att det innebär att SVT och SFI slutar motarbeta små entreprenörer.

/tomas


Jobbig läsning om man gillar SFI:s nya satsning på Producentföreningen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

http://vxzn.blogspot.com/

Tomas_Timelock sa...

Här är några av de Andra reaktioner jag fick kom bla från;

Annie Johansson (C)
"jag tror att min åsikt i denna fråga är tänligen känd. Jag vill ha en fri television på marknadsekonomins regler där man har vissa minoritetsprogram på upphandling. Ståller mig helt bakom din tes och tycker att det statliga tv-bolaget agerar helt fel."
http://anniejohansson.blogspot.com/

Eva Selin Lindgren (C)
"Jag utgår från att vi i Centern varken vill ha planekonomi eller monopol för de stora producenterna. Jämför energisituationen så ser du att de stora (Vattenfall, Enron, Fortum) missköter sig relativt mindre kommunala energibolag som håller avsevärt lägre priser och lyssnar mer på kunderna."
Riksdagsledamot Centerpartiet
Suppleant i Näringsutskottet

Solveig Ternström (C)
"Som kulturpolitiker kommer jag i fortsättningen arbeta för småföretagande inom kultur
där naturligtvis filmproduktion också inräknas.En hjärtefråga för mig faktiskt! Jag ser fram emot en brinnande diskussion!"
Riksdagsledamot Centerpartiet
Ledamot i kulturutskottet

Ulf Berg (M)
"Jag kommer att arbeta för mångfald, vilket är bättre än enfald."
Riksdagsledamot moderaterna
Ledamot skatteutskottet

Riksdagsledamoten, Mats Johansson (M), skickade även min fråga och mina synpunkter vidare till dem som ansvarade för filmavtalet.

Dessutom har jag varit i konktakt med konkurrensverket och nämnden för offentlig upphandling. Inväntar även svar från andra myndigheter.

Vi får se vad som händer.

/tomas

Tomas_Timelock sa...

Fick precis ett mail från Eric Salmgren, assistent till EU-parlamentariken Charlotte Cederschiöld (M);

"Charlotte har bett mig försöka svara dig! Den uppkomna situationen är olycklig. Att medvetet styra den svenska filmbranschen på detta sätt kan, precis som du säger, i det långa loppet komma att inverka negativt på kvaliteten på det som produceras. I ett idealfall där marknaden helt får styra sig själv (förutsatt att alla håller sig till spelreglerna) överlever bara de produktioner som är bäst (som publiken vill ha). Att tvinga mindre bolag att gå samman känns inte som en naturlig lösning och kan i värsta fall innebära att den kreativitet som tillåts flöda på den fria marknaden kan komma att inskränkas genom ett påtvingat sammangående.

Vi kommer att följa detta med stort intresse, debatten kommer troligtvis att fortlöpa under en lång tid framöver."

Heja, heja! Snart blir jag Moderat.

/tomas

Martin Munthe sa...

Det känns som att man snart kan konstatera att SFI och SVT gör i princip varenda fel i bokan man kan göra om man får tro den sittande regeringen. Jag hoppas verkligen att Moderaterna och alliansen inte bara bestämmer sig för att följa debatten utan också väljer att företräda sina väljares åsikter och få ett stopp på vansinnet nu.

Är det kanske läge att försöka få en kommentar ur någon på SFI angående regeringens reaktion på SFI och SVT:s strävan efter storbiolagsdominans och monopoltänkande?

Det är verkligen sorgligt tyst i pressen om det här. Man får hoppas på att hela debatten kommer igång efter industrisemestern eftersom den är extremt viktig då det handlar om en av världens viktigaste exportindustrier.